Consumer Research Insights

TOP 3 CONSUMER RESEARCH INSIGHTS – MS. HO MINH HUYEN

Consumer Research Insights

Top 3 Consumer Research Insights

𝗧𝗼𝗽-𝟯 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗠𝘀. 𝗛𝗼 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝘂𝘆𝗲𝗻😍 Webinar full of insights with Ms. Ho Minh Huyen – former consumer research expert from Nielsen & Kantar and the founder of The Phoenix Research Consultancy! Not only Ms. Huyen described the different types of market research, but also provided clear instructions on when it’s needed to use qualitative and quantitative types of consumer research. The audience appreciated the sharing of the common research bias, and how the same communication from the respondents can be interpreted differently depending on their reactions.


Here is our outlook on the Top-3 Consumer Research Insights from the past webinar:

    1. Explore people’s views and feelings in-depth. It is very important to pay attention to their reactions during the research, as it can give more vital insights;
    2. Be aware of the common research bias that can impact the research. For example, “social desirability bias” – asking only acceptable questions and giving only socially acceptable answers;
    3. Be motivated by absolute curiosity and focused attention, as it drives to acquire knowledge and provide creative and insightful questions.

 

These are more other topics our master students get to learn in Solvay Brussels School – provider of high-quality executive education in Vietnam, followed by European standards and accreditation. Click here to learn more about our programs.

𝗧𝗼𝗽 𝟯 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗠𝘀. 𝗛𝗼̂̀ 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻😍 Quả là một buổi hội thảo trực tuyến sâu sắc mà chúng tôi được hân hạnh tổ chức cùng với chị Hồ Minh Huyền – cựu chuyên gia nghiên cứu người tiêu dùng từ Nielsen & Kantar và đồng thời cũng là người sáng lập The Phoenix Research Consultancy! Chị Huyền không chỉ mô tả các loại hình nghiên cứu thị trường mà còn hướng dẫn rõ ràng về thời điểm cần sử dụng các loại hình nghiên cứu định tính và định lượng. Khán giả đánh giá rất cao buổi chia sẻ kiến thức về xu hướng nghiên cứu chung, và cách phân loại thông tin thu thập có tính chất giống nhau từ những người khác nhau, thì câu trả lời có thể được diễn giải một cách chính xác tùy thuộc vào phản ứng của họ.


Dưới đây là Top 3 Thông tin chia sẻ quý giá về nghiên cứu người tiêu dùng được chia sẻ từ buổi hội thảo trên web vừa rồi:

  1. Khám phá quan điểm và cảm xúc của mọi người một cách sâu sắc. Quan trọng nhất là phải chú ý đến phản ứng của họ trong quá trình nghiên cứu, vì nó có thể giúp chúng ta hiểu rõ đối tượng tiêu dùng của mình hơn.
  2. Hãy nhận biết xu hướng nghiên cứu phổ biến có thể ảnh hưởng đến (kết quả) nghiên cứu. Ví dụ: “thiên kiến ​​mong muốn của xã hội” – chỉ hỏi những câu hỏi có thể chấp nhận được và chỉ đưa ra những câu trả lời được xã hội chấp nhận;
  3. Hãy tự thúc đẩy bản thân bởi sự tò mò và chú ý tập trung, vì nó thúc đẩy việc tiếp thu kiến ​​thức và đưa ra những câu hỏi sáng tạo và sâu sắc.
Đây là nhiều chủ đề mà sinh viên cao học của chúng tôi được học tại Trường Solvay Brussels – nơi cung cấp giáo dục chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn và kiểm định của Châu Âu. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi.


📩 Email: infovietnam@solvay.edu
📞 Phone: +84 978 803 733

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *