Trang chủ

Các chương trình học Thạc sĩ Solvay Việt Nam

Tìm hiểu chương trình phù hợp với bạn nhất

MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Hà Nội)

Với chương trình Solvay MBA, bạn sẽ có được các công cụ quản trị giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Chương trình này là một lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang tìm kiếm sự thay đổi hay thăng tiến trong sự nghiệp

EMBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Hồ Chí Minh)

Chương trình EMBA Solvay trang bị cho bạn những công cụ quản trị giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Chương trình này là một lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang tìm kiếm sự thay đổi hay thăng tiến trong sự nghiệp.

Thạc sĩ Quản trị Marketing và Truyền thông

Chương trình này mang đến những kiến thức cập nhật và những bí quyết để quản lý marketing và truyền thông trong thời kĩ thuật số , giúp những người làm marketing như bạn sẵn sàng trong công việc thường nhật và thành công trên con đường sự nghiệp dài hạn.

Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả Kinh doanh

Chương trình này được xây dựng nhằm đào tạo các nhà quản trị trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ có khả năng nắm bắt, thành thạo và nâng cao các quy trình cũng như hiệu quả của tổ chức, từ đó đảm bảo tính bền vững và thành công cá nhân

Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả Kinh doanh

Chương trình này được xây dựng nhằm đào tạo các nhà quản trị trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ có khả năng nắm bắt, thành thạo và nâng cao các quy trình cũng như hiệu quả của tổ chức, từ đó đảm bảo tính bền vững và thành công cá nhân

Thạc sĩ Quản trị Marketing và Truyền thông

Chương trình này mang đến những kiến thức cập nhật và những bí quyết để quản lý marketing và truyền thông trong thời kĩ thuật số , giúp những người làm marketing như bạn sẵn sàng trong công việc thường nhật và thành công trên con đường sự nghiệp dài hạn.

EMBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Hồ Chí Minh)

Chương trình EMBA Solvay trang bị cho bạn những công cụ quản trị giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Chương trình này là một lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang tìm kiếm sự thay đổi hay thăng tiến trong sự nghiệp.

MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Hà Nội)

Với chương trình Solvay MBA, bạn sẽ có được các công cụ quản trị giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Chương trình này là một lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang tìm kiếm sự thay đổi hay thăng tiến trong sự nghiệp

Cộng đồng

Những hoạt động nào tại Solvay Việt Nam ?

Tin tức

Những sự kiện sắp tới

Video / Hình ảnh

Liên hệ Chúng tôi

Bạn có thắc mắc? Bạn đã xem qua Các Câu hỏi Phổ biến của chúng tôi và vẫn chưa tìm thấy câu trả lời? Hãy liên hệ với chúng tôi!

Loading