Làm chủ sự thay đổi của bạn

 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả Kinh doanh trang bị cho bạn những công cụ cần thiết trong thế giới cạnh tranh và toàn cầu hóa cao độ hiện nay, giúp bạn tạo nên sản phẩm và dịch vụ xuất sắc cho công ty hay tổ chức của bạn, thỏa mãn được khách hàng cùng các bên liên quan, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu của tổng thể xã hội và bảo vệ môi trường.

Thời gian

11/2019 – 5/2021

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hạn nộp hồ sơ

7/9/2019

Học phí

10,500 USD

Liên hệ Solvay Team để được tư vấn trực tiếp về chương trình

Chương trình này nhắm đến đối tượng nào?

 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả Kinh doanh được xây dựng nhằm đào tạo các nhà quản trị hiện tại và tương lai trong công nghiệp và dịch vụ hướng đến các mục tiêu:

 

1. Nắm bắt và thành thạo các quy trình tổ chức, trọng tâm nhấn mạnh vào tổng thể chất lượng

2. Cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc áp dụng các nguyên lý và công cụ quản trị và nâng cao chất lượng;

3. Nắm bắt tri thức cấp cao từ 100% các giáo sư và chuyên gia được đào tạo tại phương Tây, giúp họ nâng cao hiệu quả tổng thể của tổ chức, nhờ đó nhanh chóng được thăng tiến và nâng lương

4. Có thái độ phát triển kinh doanh bền vững thông qua những quy trình chất lượng tuyệt hảo

Thông tin lớp học

 

Chúng tôi muốn duy trì quy mô lớp học nhỏ nhằm tạo ra điều kiện tối ưu cho việc tương tác và gắn kết nhóm cũng như hỗ trợ tốt nhất cho từng học viên

04-document-icon-grey

31

Độ tuổi trung bình

01-document-icon-grey

8

Kinh nghiệm trung bình

02-document-icon-grey

25

Quy mô lớp

Chương trình học

 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả Kinh doanh bao gồm 16 môn học (336 giờ học, 60 ECTS) được tổ chức thành 3 module và hoàn thành trong vòng 18 tháng.

Chương trình Thạc sĩ của chúng tôi hoàn toàn dễ tham dự. Các lớp học diễn ra vào buổi tối trong tuần và ngày cuối tuần (trung bình 1 môn học mỗi 3 hay 4 tuần).

Hiểu được chất lượng và hiệu quả

(147 giờ, 21 ECTS)S

 

Mục tiêu module:

Thành thạo các kiến thức và kĩ năng quản trị cần thiết để nhận ra những thách thức trong việc đạt đến chất lượng và hiệu quả xuất sắc.

 

Các môn học:

1. Chiến lược và môi trường kinh doanh

Môn học này tập trung vào việc thiết kế, triển khai quy trình chiến lược dựa theo những mô hình chiến lược khác nhau (LCAG, Harvard, Mintzberg, Porter, Kaplan & Norton…), từ góc độ chất lượng. Môn học này khảo sát cấu trúc tổ chức phù hợp và phân tích môi trường (PESTEL, SWOT, Porter…) để ra được chiến lược hiệu quả.

 

2. Các Hệ thống Quản trị Chất lượng

Môn học này trình bày định nghĩa về chất lượng, quá trình phát triển lịch sử của nó và việc xây dựng một hệ thống quản trị chất lượng (ISO).

 

3. Quản trị Dự án

Môn học này đặt trọng tâm vào việc xây dựng cấu trúc và triển khai các giai đoạn khác nhau của quá trình quản trị một dự án để kiểm soát và cải thiện hiệu quả.

 

4. Các Mô hình Hiệu quả Kinh doanh và hệ thống quản trị tích hợp

Môn học này trình bày một phương thức tiếp cận hiện đại đối với chất lượng và hiệu quả đòi hỏi lối tiếp cận hệ thống từ các Mô hình Hiệu quả Kinh doanh (Deming, Baldrige, EFQM, 6 sigma, BSC…) và các hệ thống quản trị tích hợp (chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn, rủi ro, môi trường làm việc, phát triển bền vững).

 

5. Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản trị Tri thức

Môn học này trình bày việc khai thác hệ thống thông tin và việc quản trị tri thức (tâm lý học, kĩ thuật, tổ chức…) chính là chìa khóa cho thành công dài hạn của một tổ chức.

 

6. Phát triển Bền vững

Môn học này cho thấy các điều kiện phát triển, các giới hạn tăng trưởng hiện đang đặt ra quy định và nguyên tắc cho sự phát triển bền vững như thế nào (các mô hình phát triển bền vững, đạo đức, và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (mà các tổ chức không thể tránh được).

 

7. Môn học tự chọn

Chọn một môn học từ một chương trình thạc sĩ Solvay khác, bạn sẽ mở rộng kiến thức và tương tác với những học viên khác là chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

Kiểm tra, giám sát chất lượng và hiệu quả

(63 giờ, 9 ECTS)

 

Mục tiêu module:

Chất lượng và Hiệu quả đòi hỏi phải được kiểm tra chặt chẽ để đạt được những mục tiêu do tổ chức hay doanh nghiệp đề ra. Module này sẽ cho bạn những công cụ và kĩ năng để thành thạo và kiểm tra chất lượng và hiệu quả.

 

Các môn học:

 

1. Đánh giá Chất lượng

Môn học này trình bày về đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài – vốn là những công cụ và thủ tục chuẩn để kiểm soát và cải thiện chức năng của một tổ chức.

 

2. Kiểm soát Nội bộ

Muốn đạt được năng suất – vốn là nền tảng cho hiệu quả – đòi hỏi các tổ chức phải có năng lực xác định và kiểm soát chi phí. Các mô hình chi phí sẽ được nghiên cứu trong môn học này.

 

3. Đánh giá hiệu quả và cải tiến liên tục

Trong môn học này, chúng ta sẽ học về những kiểu hiệu quả khác nhau (kinh tế, chiến lược, xã hội…), đo lường hiệu quả bằng những mô hình đánh giá, để đảm bảo cải tiến liên tục và thành công bền vững

Triển khai chất lượng để đạt hiệu quả

(126 giờ + thực hành bền lâu + Thuyết trình Thạc sĩ Cuối khóa, 30 ECTS)

 

Mục tiêu module:

Module này sẽ cho bạn các kĩ năng cứng và mềm cần thiết để áp dụng vào quản trị một cách tốt nhất

 

Các môn học:

1. Thiết kế chất lượng

Mục tiêu môn học này là cho thấy chất lượng phải được kết hợp ngay từ đầu vào khâu thiết kế sản phẩm và dịch vụ nếu chúng ta muốn đạt hiệu quả và tối ưu.

 

2. Quản trị Quy trình

Môn học này tập trung vào tính hiệu quả và tối ưu của các quy trình, các công cụ ra quyết định, các công cụ hoạch định, đo lường, kiểm soát rủi ro và xử lý vấn đề.

 

3. Chất lượng Dịch vụ

Môn học này trình bày những điểm đặc trưng của Dịch vụ thông qua những nguyên tắc, việc quản trị mối quan hệ khách hàng cũng như sự hài lòng của khách hàng.

 

4. Quản trị Chuỗi Cung ứng

Trong môn học này, chúng ta sẽ học về tầm quan trọng của quan điểm toàn cầu đối với chuỗi cung ứng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả ngay từ ban đầu thông qua việc mua hàng, làm hợp đồng, thu mua, quan hệ nhà thu mua-nhà cung ứng, và rủi ro một cách dài hạn.

 

5. Quản trị Nguồn nhân lực

Môn học nhấn mạnh vai trò trọng yếu của Nguồn nhân lực trong chất lượng và hiệu quả (tuyển chọn, tuyển dụng và đánh giá, truyền thông, tăng cường và thu hút, huấn luyện và phát triển, nhóm và làm việc nhóm, các mô hình chất lượng tổng thể nguồn nhân lực.)

 

6. Quản trị Đổi mới

Môn học xác định sự đổi mới là nền tảng cao nhất cho khả năng cạnh tranh của tổ chức. Nó khám phá Bản chất và loại hình đổi mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới (NPD), các phương thức tiếp cận việc quản trị NPD, vai trò của thiết kế và marketing, đánh giá việc đổi mới sản phẩm, kết hợp với các đối tác kinh doanh.

 

7. Đề án Chuyên môn

Bạn sẽ thực hiện đề án chuyên môn cuối khóa thông qua việc triển khai một dự án nghiên cứu quản trị trong điều kiện thực tế. Bạn sẽ thể hiện các kĩ năng phân tích của mình và khả năng giải quyết các vấn đề quản trị. Đề án sẽ được hoàn thành bằng hình thức báo cáo viết và một bài thuyết trình trước hội đồng giáo sư.

 

8. Thuyết trình Thạc sĩ Cuối khóa (“Đại thuyết trình”)

Bài thi cuối cùng nhằm thuyết phục hội đồng rằng danh hiệu Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả được trao cho bạn là xứng đáng. Trước tiên, bạn sẽ trình bày Đề án chuyên môn và sau đó hội đồng sẽ đánh giá xem liệu bạn có khả năng giải quyết một vấn đề kinh doanh với giới hạn thời gian bằng cách vận dụng các khái niệm và công cụ được học trong chương trình và liệu bạn có thể giải thích được bạn sẽ phát triển các năng lực cũng như nhân cách của mình thông qua trải nghiệm chương trình MBQPM hay không.

Môn tự chọn

Môn tự chọn

 

Danh sách môn tự chọn như dưới đây
Các môn học:

1. Marketing chiến lược & áp dụng (chương trình MMCoM)

 

2. Bản chất khách hàng & Hệ thống thông tin chiến lược (chương trình MMCoM

 

3. Hoạch định kinh doanh và tài chính (chương trình MBA)

 

4. Các chủ đề kinh tế & địa chính trị toàn cầu (chương trình MBA)

 

5. Lãnh đạo con người & tăng cường đội ngũ (chương trình MBA)

 

6. Tài chính doanh nghiệp (chương trình MBA)

Tiêu chí tuyển sinh

 

– Bằng Cử nhân đại học được công nhận
– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên môn
– Thông thạo tiếng Anh (TOEFL 530, IELTS 6.0 or TOEIC 650, hay có bằng cấp tương đương)

Quy trình Tuyểnh sinh

1. Những giấy tờ ứng tuyển cần thiết

– Một tờ đơn ứng tuyển điền đầy đủ thông tin

– Bản sao bằng cấp có chứng thực

– Bản sao kết quả học tập đại học có chứng thực

– Bản sao các chứng chỉ tiếng Anh có chứng thực

– 04 hình 3×4

2. Quy trình Tuyển sinh

1. Nộp hồ sơ ứng tuyển
Download mẫu đơn ứng tuyển trên website của chúng tôi
Điền thông tin và nộp đơn ứng tuyển cùng các giấy tờ cần thiết (xin xem bên dưới
 

2. Sàng lọc thí sinh

Nhận phản hồi chấp thuận từ Giám đốc chương trình để tiếp tục quy trình tuyển sinh

3. Thi tuyển tại trường

Bài thi viết tuyển sinh (ngoại trừ những thí sinh đã nộp chứng chỉ GMAT)

Phỏng vấn cá nhân với hội đồng tuyển sinh (Giám đốc Học thuật & các giáo sư từ Solvay và NEU)

4. Nhận thông báo kết quả ứng tuyển

Bộ phận tuyển sinh sẽ gửi email cho bạn thông báo kết quả

5. Xác nhận việc đăng ký.

Nếu thí sinh trúng tuyển chương trình học của chúng tôi, xin lưu ý phải hoàn thành việc đăng ký bằng cách đóng học phí đợt đầu tiên.

Học phí

 

– Phí ứng tuyển: 1000.000 VND

– Học phí: Phí học: 10.500 USD (trả thành 3 đợt)

Học bổng

 

Trường Solvay Brussels hằng năm trao “Học bổng Lãnh đạo Tiềm năng”. Học bổng tuyển chọn này được trao tặng do hội đồng học bổng đánh giá và xem xét ứng viên.

1. 1 x học bổng vinh dự x 50% học phí

2. 2 x học bổng vinh dự x 25% học phí

Cách đăng ký & Quy trình

1. Hoàn thành và nộp đơn ứng tuyển cùng các chứng từ cần thiết;

2. Ứng viên nào đăng ký học bổng cần phải trả lời câu hỏi thêm trong bài thi ứng tuyển viết (trường hợp đặc biệt được thêm điểm và thêm cơ hội đạt học bổng)

3. Chỉ có ứng viên được nhận vào học sau tất cả bài thi & phỏng vấn ứng tuyển mới đủ tư cách cạnh tranh học bổng

4. Công bố 5 ứng viên điểm cao nhất đủ tư cách nhận học bổng (Tổng điểm thi ứng tuyển là tổng số năng lực ứng tuyển, bài thi viết và phỏng vấn ứng tuyển)

5. Ứng viên đủ tư cách nhận học bổng sẽ có buổi phỏng vấn học bổng với hội đồng để trải qua thử thách cuối cùng

6. Công bố kết quả học bổng

Tiêu chí đánh giá tuyển lựa

Dựa theo hồ sơ ứng tuyển của ứng viên, các buổi phỏng vấn và bài thi ứng tuyển, hội đồng sẽ đánh giá ứng viên để lựa chọn một hồ sơ xuất sắc & xứng đáng:

– Khả năng tài chính
– Động cơ
– Các đặc điểm và phong cách lãnh đạo (tự tin, thái độ đổi mới, tư duy tích cực, khả năng thúc đẩy thông qua thuyết trình, cử chỉ…)
– Phẩm chất thành công, sự nhiệt tình của ứng viên, sự cương nghị, khả năng ra quyết định…
– Mức độ nắm bắt các tình huống kinh tế, và quản trị.

Chính sách:

– Học bổng được tính toán dựa vào mức học phí áp dụng vào thời hạn hiện hữu
– Học bổng không được chuyển thành tiền mặt và không thể chuyển nhượng;
– Học bổng sẽ không được trao cho những ứng viên được công ty tài trợ bất kể số tài trợ là bao nhiêu;
– Hội đồng bảo toàn quyền quyết định tổng số lượng học bổng hay loại hình học bổng được trao dựa trên kết quả tuyển chọn và tổng số lượng ứng tuyển

Nhắc bạn:

Để giúp tăng thêm giá trị cho hồ sơ ứng tuyển, bạn có thể bổ sung một trong giấy tờ sau:

1. Thư giới thiệu có chữ ký của công ty, trong thư có nhận xét về thâm niên và thành tích của bạn

2. Thư giới thiệu từ một cựu học viên Solvay giới thiệu bạn đến chương trình học

Lý do lựa chọn Solvay?

Yếu tố khiến chương trình học này khác biệt: cam kết từ chúng tôi & lợi ích dành cho bạn

Tính quốc tế

Một Đội ngũ Quốc tế giảng dạy những phương pháp cập nhật tối ưu nhất

Tại trường Solvay Brussels, chúng tôi thực sự đạt đẳng cấp toàn cầu với các giáo sư đến từ khắp Châu Âu và thế giới: từ Pháp, Bỉ, Mỹ, Canada...

Ngày nay, khi sự cạnh tranh trong chất lượng và hiệu quả thực sự đã đến tầm quốc tế, chương trình học này sẽ giúp bạn rèn luyện ngang tầm với các chuyên gia giỏi nhất của nước ngoài

Văn bằng Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả Kinh doanh của bạn – được ký bởi Hiệu trưởng Université Libre de Bruxelles – là một trong những văn bằng uy tín nhất Châu Âu, giúp bạn nâng sự nghiệp lên tầm quốc tế.

Thành quả tức thời cho bạn

Thành quả lớn nhất từ sự đầu tư cá nhân của bạn

Với mức chi phí nhập học cạnh tranh nhất ở Việt Nam, bạn cùng với những học viên tốt nghiệp khác rồi sẽ đạt mức lương cao hơn đáng kể. Đối với công ty, bạn trở nên đáng giá hơn vì bạn góp thêm nhiều giá trị hơn.

Hầu hết các cựu học viên đều thu hồi lại mức học phí từ 2 – 3 năm...
Sau đó hoàn toàn là lợi ích cho bạn, gia tình bạn, người thân của bạn!
Và hãy thử cân nhắc yếu tố này: nếu bạn theo đuổi cùng chương trình học này ở nước ngoài, ở Châu Á, Châu Âu hay Mỹ, bạn sẽ phải chịu chi phí ít nhất gấp 3 lần – chỉ mới là phí học mà thôi!
Bạn sẽ tiến bộ từ trải nghiệm cùng Solvay – kết tinh thành sự nhạy bén và thái độ lãnh đạo của bạn ở mọi nơi, mọi lúc.

Sự vượt trội

Uy tín của Solvay
Uy tín của Solvay nằm ở sự vượt trội về học thuật - chúng tôi đứng đầu ở Brussels. Chúng tôi tìm kiếm những học viên cũng xuất sắc về thành tích học tập và kinh nghiệm kinh doanh. Chúng tôi cẩn thận tuyển lựa từng lớp học để tạo nên sự đa dạng về nền tảng và kinh nghiệm sống.

Các thành viên trong đội ngũ giảng dạy của chúng tôi có sức ảnh hưởng đến kinh trong trong hầu hết các lĩnh vực tại Châu Âu.
Họ giảng dạy một chương trình học linh hoạt và luôn cải tiến giúp các nhà lãnh đạo luôn sẵn sàng tạo nên cơ hội trong bất kỳ môi trường nào.

Chương trình học thực tiễn nhất

Chương trình Thạc sĩ Chất lượng và Hiệu quả thực tiễn, hướng chuyên môn nhất tại Việt Nam
Lý thuyết tuy hay nhưng sẽ chẳng là gì nếu không thực hành! Tại trường Solvay Brussels, chúng tôi đã nhiều năm giảng dạy thực hành kinh doanh. Học hành động, học bằng hành động, chia sẻ kinh nghiệm là những từ khóa của chúng tôi. Đại đa số giảng viên của chương trình đều có nền tảng học thuật xuất sắc cùng với kinh nghiệm thực hành lâu dài trong lĩnh vực hoạt động của mình. Họ sẽ giúp bạn nhanh chóng áp dụng các kĩ năng mới vào lĩnh vực chuyên môn của mình.

Liên hệ

Hạn cuối nộp hồ sơ

Loading

Các chương trình học khác

Các chương trình học này có thể đáp ứng bạn

Thạc sĩ Quản trị Marketing và Truyền thông

Chương trình này mang đến những kiến thức cập nhật và những bí quyết để quản lý marketing và truyền thông trong thời kĩ thuật số , giúp những người làm marketing như bạn sẵn sàng trong công việc thường nhật và thành công trên con đường sự nghiệp dài hạn.

MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Hà Nội)

Với chương trình Solvay MBA, bạn sẽ có được các công cụ quản trị giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Chương trình này là một lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang tìm kiếm sự thay đổi hay thăng tiến trong sự nghiệp

EMBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Hồ Chí Minh)

Chương trình EMBA Solvay trang bị cho bạn những công cụ quản trị giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Chương trình này là một lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang tìm kiếm sự thay đổi hay thăng tiến trong sự nghiệp.