Đội ngũ giảng viên
Home

Đội ngũ giảng viên

Một đội ngũ giảng viên Xuất sắc

100% giảng viên phương Tây

Solvay Việt Nam đã quyết định xây dựng Đội ngũ giảng viên gồm 100% giảng viên có nền học vấn và kinh nghiệm chuyên môn tại phương Tây. Điều này đảm bảo các học viên Việt Nam sẽ được truyền thụ những kĩ thuật và tri thức quản trị cập nhật nhất. Các giảng viên của trường đều có kinh nghiệm chuyên môn quốc tế, cởi mở và linh hoạt với những môi trường văn hóa kinh doanh khác nhau. Vào năm 2017, có 77 giảng viên với 14 quốc tịch giảng dạy tại Solvay Việt Nam.

Chứng nhận Solvay

Trường Kinh tế và Quản trị Solvay Brussels có những tiêu chuẩn khắt khe trong việc tuyển dụng giảng viên. Họ phải chứng tỏ được kinh nghiệm học thuật và/hay kinh nghiệm chuyên môn sâu dày (thông qua những ấn phẩm xuất bản và/hay thành tích đạt được) cùng với các kĩ năng sư phạm nhuần nhuyễn. Tiêu chuẩn tuyển lựa áp dụng tại Brussels và Việt Nam đều như nhau và đại đa số Đội ngũ giảng viên Solvay Việt Nam cũng giảng dạy tại Brussels. Chúng tôi đánh giá liên tục thành tích giảng dạy của họ thông qua phản hồi từ học viên.

Hiểu biết về Việt Nam

Các giảng viên của chúng tôi không chỉ có 100% nền tảng phương Tây, họ còn am hiểu sâu về Việt Nam, về kinh tế, xã hội và văn hóa kinh doanh Việt Nam. Bởi hầu hết họ đều là giảng viên dày dặn tại Solvay Việt Nam, nên họ đã từng được gặp gỡ và giảng dạy cho nhiều nhà lãnh đạo hiện tại và tiềm năng của Việt Nam về các tình huống kinh doanh tại Việt Nam hay Châu Á, giúp các học viên này nắm bắt được những đặc trưng kinh doanh tại Việt Nam. Hơn thế nữa, họ đều hứng thú với đất nước này, với người dân và tốc độ thay đổi nhanh chóng của nó.

L‎ý thuyết hỗ trợ thực hành

Solvay Việt Nam đã quyết định tổ chức các chương trình Thạc sĩ MBA và quản trị chuyên ngành thực tiễn nhất tại Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các học viên chính là chìa khóa trong quá trình phát triển của họ và cho họ khả năng vận dụng nhanh chóng vào công việc những kĩ năng được phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sử dụng những khái niệm lý thuyết để giúp học viên có được cái nhìn rộng hơn và dài hạn hơn đối với những thử thách họ gặp phải trong kinh doanh.

Directory of Solvay faculty

Non-exhaustif list of some of our outstanding professors